สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีมอบจักรยาน โครงการ “สองล้อเพื่อน้อง” โดยยาดมตราโป๊ยเซียน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดพิธีมอบจักรยาน โครงการ “สองล้อเพื่อน้อง” โดยยาดมตราโป๊ยเซียน โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทนักเรียน ก่อนพิธีมอบจักรยาน ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้กล่าวประวัติความเป็นมา ดังนี้ ด้วย บริษัท จีเอ็ม แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และยาดมตราโป๊ยเซียน ได้จัดทำโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง” สนับสนุนจักรยานเพื่อให้น้องๆ นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ได้ยืมใช้ไปโรงเรียนเป็นการช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนในเขตชนบททั่วประเทศ เป็นปีที่ 2 โดยทางบริษัทฯ ได้มอบจักรยานให้กับทางโรงเรียนบ้านคำนาดี และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง จำนวน 5 คัน ต่อโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 10 คัน ได้รับเกียรติจาก นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มาร่วมมอบจักรยานในโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง” ให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด