สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์  แผ่เมตตา กิจกรรมเช้าวันจันทร์ ในการสร้างความตระหนักถึงความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์การปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3