สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชม รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ.

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รองฯ ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา ข้อราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติพัฒนาการศึกษา