สพม.39 ร่วมรับชมราชการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน,พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 22/2562

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”เวลา 08.00 – 09.00 น. ประจำวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 22/2562  โดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39