ผอ.สพป.ลพ. เขต 1 เปิดอาคารเรียน ช้างน้อยรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนวัดช้างค้ำ “อาคารช้างน้อย รัฐราษฎร์อุปถัมภ์” ในการนี้ได้พบปะกับ ผู้นำชุมชน กำนันตำบลมะกอก ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองอีกด้วย พร้อมทั้งร่วมรับชมการแสดง “ฟ้อนขันดอก” จากนักเรียนโรงเรียนวัดช้างค้ำ ณ โรงเรียนวัดช้างค้ำ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562