สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับชมการถ่ายทอดสดการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่มีส่วนเกียวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด