สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2561

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2561 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการนำนโยบาย สู่การปฎิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3