สพป.สงขลา เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบ Active Leaning

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี ผอ.สพป. สงขลา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบ Active Leaning ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.วัดประจ่า  อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี นางสุพรรษา สุวรรณชาตรี และนางอลิสรา ชมชื่น อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรในการอบรม  ณ ห้องประชุมดีอามานรีสอร์ท  อ.เทพา จ.สงขลา