สพป.สงขลา เขต 3 แข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 โดยนางกันต์กนิษฐ์  นุ้ยสีรุ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 3 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3 เพื่อคัดเลือกผลงานส่งสถาบันภาษาไทย โดยมีการแข่งขันจำนวน 4 รายการ คือ 1. คัดลายมือ (ทุกระดับชั้น) 2. การเขียนเรื่องจากภาพ (ระดับ ป.1-3 และ ป.4-6) 3. การเขียนเรียงความ (ระดับ ม.1-3) 4. การแต่งคำประพันธ์ (ระดับ ม.1-3)