สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมทีมบริหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ บุคลากร สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู โดยมีหัวข้อดังนี้  – ศาสตร์พระราชา >องค์กรต่างระดับโลก ยกย่องประกาศเกียรติคุณ ทูลเกล้าฯถวายรางวัลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตราธิราชผู้ยิ่งใหญ่ > รัฐบาลจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อุทิศถวายแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม 2561 > การประพฤติตน ตามคำสอนอของศาสนาในเทศกาลกฐิน

– เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู > ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน >เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพฐ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต > เลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบอุบัติภัยของโรงเรียนบ้านสว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน > โครงการ Coding Thailand   – แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. > ผลการประกวดผลงานสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.> การนำนโยบายการพัฒนาภาษาไทยสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา> แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สพฐ.