สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเลขา กพฐ.

วันที่ 11  มิถุนายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  โดยเป็นไปตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายสุเทพ  ชิตยวงษ์)  ณ  ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ   เข้าร่วมประชุมฯ