สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  มอบหมายให้นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งการแข่งขันทักษะภาษาไทยแบ่งออกเป็นประเภทนักเรียน และครูผู้สอนภาษาไทย ประกอบด้วย การคัดลายมือ การเขียนเรื่องจากภาพ การเขียนเรียงความ การแต่งคําประพันธ์ และรอบรู้วรรณคดี