สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 24/2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภุูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 24/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังข้อราชการในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3