MOU โครงการตำรวจประสานโรงเรียน

วันที่  12  มิ.ย. 62   ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา   และผู้กำกับการตำรวจภูธร ในเขตพื้นที่บริการ จากสถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด  สถานีตำรวจภูธรหินดาด  สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์  สถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ  สถานีตำรวจภูธรหนองสรวง  สถานีตำรวจภูธรโนนไทย  สถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง  และสถานีตำรวจภูธรพระทองคำ  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการตำรวจประสานโรงเรียน  “1  ตำรวจ  1 โรงเรียน”  ณ  หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด   อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา   เพื่อขับเคลื่อน การป้องกันภัยจากยาเสพติดในสถานศึกษา  ร่วมมือป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  และสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับสถานีตำรวจ