นักเรียนสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับมอบทุนการศึกษาฯ จากโครงการ AIS คนเก่งหัวใจแกร่ง

เด็กเก่งหัวใจแกร่ง แห่งอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ “AIS เด็กเก่งหัวใจแกร่ง” ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนกระทั่งจบปริญญาตรี

1 2 3 8