นักเรียนสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับมอบทุนการศึกษาฯ จากโครงการ AIS คนเก่งหัวใจแกร่ง

เด็กเก่งหัวใจแกร่ง แห่งอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ “AIS เด็กเก่งหัวใจแกร่ง” ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนกระทั่งจบปริญญาตรี

สพป.นครราชสีมา เขต 5 พิจารณาขยายห้องเรียน ระดับชั้น ม.1

คณะกรรมการฯ สพป.นม.5  ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณา กรณีโรงเรียนด่านขุนทด  มีความประสงค์ขยายห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากมีนักเรียนสมัครเรียนจำนวนมาก

1 2 3 8