สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับการติดตามการปฏิบัติงาน รอบที่1

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 ออกติดตามการปฏิบัติงาน รอบที่ 1  ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ออกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ สพป.นครราชสีมา เขต 5

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ

ศอ.จอส.อ.ด่านขุนทด ได้รับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 337 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ

1 2 3 5