สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้รับคัดเลือกเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ คุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ในกิจกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประเภทองค์กรคุณธรรม โดยนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา