สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบดอกไม้พวงมโหตร ร่วมงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด

สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบดอกไม้พวงมโหตร ให้อำเภอด่านขุนทด เพื่อประดับสถานที่จัดงาน

สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับการติดตามการปฏิบัติงาน รอบที่1

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 ออกติดตามการปฏิบัติงาน รอบที่ 1  ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5

1 2 3 4 5 8