สมทบกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสาธารณประโยชน์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนฯ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

สนามเด็กเล่นระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริจาคเงิน 300,000 บาท เพื่อสร้างสนามเด็กเล่นระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5

1 2 3 4 8