ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับฟังรายงานการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนมาบกราดวิทยา อำเภอพระทองคำ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้รับฟังรายงานจาก นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์ ผอ.โรงเรียนมาบกราดวิทยา อำเภอพระทองคำ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ประกอบด้วย ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ, ส.อบต.มาบกราด, แพทย์ประจำตำบลมาบกราด, ผู้แทนผู้ปกครอง และ ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อสารมวลชน โทรทัศน์และสื่อออนไลน์กรณี ผอ.โรงเรียนมาบกราดวิทยา อำเภอพระทองคำ สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 บริหารงานในโรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน อาหารไม่มีคุณภาพทางโภชนาการ ไม่สะอาด ทั้งหมูไม่สุก ไก่ไม่สุก ผักมีหนอน บางครั้งพบมีฝอยขัดหม้อ และเส้นผมอยู่ในอาหาร รวมทั้งพบขี้นกอยู่ในถาดอาหาร ประชาชนผู้ปกครองขอให้ย้าย ผอ.โรงเรียนออกจากสถานศึกษา ในการนี้ ผอ.โรงเรียนมาบกราดวิทยา พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ได้เดินทางมายังเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้น ว่าได้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ พร้อมยืนยันว่าทางโรงเรียนมาบกราดวิทยาได้ดำเนินการเป็นอย่างดี และไม่เป็นไปตามที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งแต่อย่างใด ณ ห้องประชุมบ้านนักพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5