สพป.สิงห์บุรี ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้เป็นประธาน การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง  โดยได้ชี้แจง พบปะพูดคุยและให้โอวาทกับลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564)  ครูคณิตศาสตร์  จำนวน 7 คน และครูวิทยาศาสตร์  จำนวน 10 คน ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้สิงห์บุรี SK Park ชั้น 2  ในการนี้ได้ให้บุคลากรดังกล่าวเลือกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 17 โรงเรียน  และส่งตัวไปปฏิบัติงาน ตามโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป