ผอ. สพป.ลพ. เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู และนักเรียนในโอกาสเปิดเทอมช่วงแรกของปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ โรงเรียนบ้านฮ่องกอก โรงเรียนบ้านป่าเส้า และโรงเรียนวัดชัยสถาน ได้ร่วมพบปะนักเรียนของโรงเรียน และได้สอบถามปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนก่อนเดินทางกลับสำนักงานฯ อีกด้วย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562