ผอ.สพป.ลพ. เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู และนักเรียนในโอกาสเปิดเทอมช่วงแรกของปีการศึกษา 2562 พร้อมติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส. และห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 7 โรงเรียน ดังต่อไปนี้ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก โรงเรียนบ้านผาตั้ง โรงเรียนบ้านทาดอยแก้ว โรงเรียนบ้านทาปลาดุก โรงเรียนบ้านทาป่าเปา โรงเรียนวัดหนองหล่ม และโรงเรียนวัดทุ่งยาว ได้ร่วมพบปะนักเรียนของโรงเรียน และได้สอบถามปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนก่อนเดินทางกลับสำนักงานฯ อีกด้วย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562