ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 18 มิ.ย 2562 ณ. ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 18 มิ.ย 2562 ณ. ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

Latest posts by ธีรพงศ์ สถิรถาวรกุล (see all)