นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยมี ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.18 พร้อมทั้งข้าราชในสำนักงานให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายจาก สพฐ. ในการดำเนินการต่างๆ ณ.ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ จังหวัดชลบุรี

นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยมี ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.18 พร้อมทั้งข้าราชในสำนักงานให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายจาก สพฐ. ในการดำเนินการต่างๆ ณ.ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ จังหวัดชลบุรี

Latest posts by ธีรพงศ์ สถิรถาวรกุล (see all)