นักเรียนโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ เรียนรู้อุบัติภัย

วันที่ 20 มิถุนายน  2562  โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ประสานขอความอนุเคราะห์วิทยากรจาก เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  มาสอนนักเรียน เพื่อจะได้เรียนรู้ ป้องกันและแก้ไข กรณีอุบัติภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย   วันนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย    นักเรียนได้ความรู้  พร้อมได้ปฏิบัติจริง เป็นความรู้  เสริมสร้างประสบการณ์  และสร้างความประทับใจในการเรียนรู้  ซึ่งนักเรียนสามารถจดจำนำไปใช้ในสภาพจริงได้    สำหรับวันพรุ่งนี้(21 มิถุนายน  2562) เวลา 09.00 น. จะเป็นการซ้อมอพยพจริงจากตึกสูง  ที่โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์