สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรม “สร้างสุข ด้วยสติ สวดมนต์ สมาธิ ด้วยหัวใจ”

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ด้วยกิจกรรม “สร้างสุข ด้วยสติ สวดมนต์ สมาธิ ด้วยหัวใจ” กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)