สพฐ.จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รับนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผู้บริหารสถานศึกษา และรักษาการฯ โรงเรียน และรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา (ชั้น 3) สพป.ชัยนาท