รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนคู่มือและจัดทำแผนขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  ที่ห้องชัยพกฤษ์ โรงแรม 111 รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ดร.ธีร์  ภวังคนันท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนคู่มือและจัดทำแผนขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายกมล  เสาวภาคสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในนามคณะทำงานและผู้ประสานงาน ได้รับมอบหมายจาก นายนิรุตต์  เข็มเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กล่าวต้อนรับ

นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์อ่อง รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุม