สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตาและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการ ข่าวสารด้านการศึกษาในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3