สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับมอบห้องน้ำจากบริษัทเจอร์เนสส์โกลบอล(ประเทศไทย) และ มูลนิธิ ccf เพื่อเด็กและเยาวชน ในราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านซับหมี อ.เทพสถิต

วันที่ 24 มิถุนายน 2562  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 3  ได้มอบหมายให้ นายวรายุทธ ทวีลาภ  ศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิเขต 3 ร่วมรับมอบห้องน้ำในกิจกรรม”ห้องน้ำ เพื่อให้น้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี”  ที่โรงเรียนบ้านซับหมี  อำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดย ดร.กรรณชฎา  พิริยรังสรรค์  ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ได้ประสาน บริษัทเจอร์เนสส์โกลบอล(ประเทศไทย) คุณอริศรา  แช่เตีย  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและคณะมาส่งมอบส้วมสร้างใหม่ 1 หลัง ซ่อมแซม 2 หลังและจัดกิจกรรมทักษะวิชาชีพให้นักเรียน โดยมีนายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประธานเครือข่ายวะตะแบก กล่าวขอบคุณบริษัทเจอร์เนสส์โกลบอล  (ประเทศไทย)และมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ได้มาส่งมอบห้องน้ำให้แก่โรงเรียนบ้านซับหมี ในการนี้แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อความเป็นศิริมงคลของโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งมีนายวรรณกฤษ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับหมี คณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายวะตะแบก ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ