“แคปซูลข้าวสารดูดความชื้น” โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม.7 คว้าเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ IEYI 2018 ที่ประเทศอินเดีย

 

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ International Exhibition for Young Inventors 2018 (IEYI 2018) ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 9 ทีม รวม 15 คน ผลปรากฏว่า นักเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการประกวดได้ครบทุกทีม จำนวน 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 5 รางวัลพิเศษ Special Awards รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล

สำหรับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ได้แก่ ผลงาน “ภาชนะไบโอมิวซิเลจคอมพาวด์” โดย น.ส.กาญจนา คมกล้า จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี และผลงาน “แคปซูลข้าวสารดูดความชื้น” โดย น.ส.ศิริมา ศรีเมฆ และ น.ส.สุพิชญา แหลมผึ้ง  จากโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี ครูผู้ฝึกซ้อม นายอนุพงษ์ ศรีโสภา และผู้อำนวยการฝึกซ้อม นายวิเชียร์ อินทรมาศ ผอ.โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

รางวัลเหรียญเงิน 3 เหรียญ ได้แก่ ผลงาน “เครื่องปอกเปลือกเงาะ” โดย ด.ญ.ใบเตย สินนอก และด.ญ.วิววิภา แสนซื่อ จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 จ.ชัยภูมิ ผลงาน “ถุงกระดาษดูดซับเอทิลีนและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้” โดย น.ส.ณชา ไชยศิริ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผลงาน “อุปกรณ์ช่วยสอดแผ่น Detector ในผู้ป่วยฉุกเฉิน โดย น.ส.ปัณณพร การกลจักร และน.ส.กนกภรณ์ ปรีชาธรรมรัช จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

รางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ได้แก่ ผลงาน “อุปกรณ์ช่วยเทนมกระป๋องแบบเพิ่มแรงดัน” โดยน.ส.กัญยาณี จันทร์ชู และน.ส.มณีรัตน์ แก้วโคกหวาย จากโรงเรียนคลองแดนวิทยา จ.สงขลา และผลงาน “เนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่” โดย นายกษิดิ์เดช สุขไกว จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นอกจากนี้ นักเรียนไทยยังได้รับรางวัลพิเศษ Special Awards จำนวน 5 รางวัลอีกด้วย ได้แก่ ผลงาน “เครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย” โดย น.ส.กานต์พิชชา อัศววินิจกุลชัย และน.ส.ณัฐกุล เตชะพิพัฒน์ชัย จากโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ผลงาน “อุปกรณ์ช่วยสอดแผ่น Detector ในผู้ป่วยฉุกเฉิน โดย น.ส.ปัณณพร การกลจักร และน.ส.กนกภรณ์ ปรีชาธรรมรัช จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ผลงาน “Open Up” โดย น.ส.เข็มอัปสร รัชโน และน.ส.ณัฐติยา กัลยาณ์ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ผลงาน “เนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่” โดย นายกษิดิ์เดช สุขไกว จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และ Special Silver Award จากประเทศไต้หวัน ได้แก่ ผลงาน “เครื่องปอกเปลือกเงาะ” โดย ด.ญ.ใบเตย สินนอก และ ด.ญ.วิววิภา แสนซื่อ จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 จ.ชัยภูมิ

สำหรับการจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2018) จัดการแข่งขันโดย Foundation for Glocal Science Initiatives (FGSI) ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เป็นการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ระดับนานาชาติที่มีอายุระหว่าง 6-19 ปี และมอบรางวัลให้แก่ผู้มีผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม โดยในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 9 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย ไต้หวัน เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ รัสเซีย และไทย

ทั้งนี้ คณะนักเรียนไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 นี้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 316 เวลา 05.25 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://mgronline.com/qol/detail/9610000105141