สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

วันนี้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  พร้อมประกาศเจตนารมณ์ กล่าวคำปฏิญาณตน ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)  ประจำปี ๒๕๖๒  ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒   จากนั้นเวลา ๐๘.๑๕ น. ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒  เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการนำสู่การปฏิบัติ และสรุปนโยบายต่างๆ จากการ รับชมรายการ โดย ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  พร้อม ติดตาม  มอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒ : ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)