1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ

โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ  สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5  ได้ดำเนินการตามกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหารายได้พิเศษระหว่างเรียน  เป็นไปตามรูปแบบ การทำโครงงาน และการสร้างเอกลักษณ์  “1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์”   โดยนำมะขาม ซึ่งเป็นต้นไม้ในโรงเรียน นำฝักมะขามมาทำสิ่งต่าง ๆ เช่น น้ำมะขามทูลเกล้า  มะขามเปียก  มะขามแช่อิ่ม  มะขามคลุก  สบู่กาแฟมะขามผสมน้ำผึ้ง  ขนมดอกจอก ขนมครก ขนมทองม้วน นำไปเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ตามที่มีผู้สนับสนุนสั่งซื้อ โดยมีคณะครูที่รับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรม ไปดำเนินการในแต่ละกิจกรรม  เช่น  ในภาพเป็นการจัดกิจกรรม  ผลิตภัณฑ์น้ำมะขามทูลเกล้า โดยครูบุญบังอร ลมสูงเนิน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ  กิจกรรมทำขนมดอกจอก ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์  โดยครูสมประสงค์  เตียนพลกรัง  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ทุกกิจกรรมได้รับอนุมัติและสนับสนุนจาก นายปิยะศักสณ์  ศิริทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ

ภาพ/ข่าว  :  ปิยะศักสณ์  ศิริทรัพย์   เครือข่ายประชาสัมพันธ์  สพป.นครราชสีมา เขต 5