สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.มหาสารคาม เขต 1

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดการประชุมเพื่อยกระดับและติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ออนไลน์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุม  มีรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรในสังกัด สพป.มหาสารคามเขต 1  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)