สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารงานสถานศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารงานสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารงานสถานศึกษา จำนวน 2 ราย คือ นายสมศักดิ์ ทองหลาบ ผอ.โรงเรียนบ้านดงลาน อ.เทพสถิต คณะกรรมการประกอบด้วย 1)นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานกรรมการ  2)นายปฏิวัติ เทียบอุ่น ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต กรรมการ  3) นายวรรณกฤษ ศรประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านซับหมี กรรมการ จากนั้นคณะกรรมการเข้าประเมิน นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะครอง อ.บำเหน็จณรงค์ คณะกรรมการ 1) นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานกรรมการ 2)นายไกรสร ชาติชนะ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ กรรมการ  3) นายจำนงค์ ศรสูงเนิน ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพชรวิทยาคารโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายร่วมเป็นเกียรติในการประเมินฯ