ผู้เชี่ยวชาญการศึกษามอบนโยบายเร่งด่วนแก่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ผู้เชี่ยวชาญการศึกษามอบนโยบายเร่งด่วนแก่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

นายโกศล ปราคำ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15  เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ, มอบนโยบายเร่งด่วนจากนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมรับฟังปัญหาการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2(สพป.เชียงใหม่ เขต 2) เพื่อนำไปเสนอต่อเลขาธิการ กพฐ.โดยนายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำคณะบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

นโยบายเร่งด่วนของเลขาธิการ กพฐ.ที่ท่านผู้ชำนาญการฯ มาติดตามในวันนี้ ได้แก่ 1. การนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดครบ 100 % 2. การออกออกเขียนได้ 3. การเตรียมข้อมูลขนาดใหญ่(BIG DATA)  ซึ่งผลการดำเนินงานของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดประมาณ 90 % ในแต่ละโรงเรียนเร่งดำเนินการให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และจัดเตรียมข้อมูล BIG DATA ให้พร้อมสำหรับหลอมรวมข้อมูลเข้ากับข้อมูลของ สพฐ. เป็นที่น่าพอใจ ในตอนท้ายนายโกศล ปราคำ ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและน้อมนำพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เรื่องการจัดการศึกษาส่งเสริมการมีอาชีพ เป็นหลักในการจัดการศึกษาอีกด้วย