สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย สพฐ.

เช้าวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และปลุูกจิตสำนักของ

การเป็นข้าราชการที่ดีมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตพื้นที่สุจริต สพฐ. ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3