สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กองเนตรนารีวิสามัญโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ.สนามศุภศลาศัย กรุงเทพฯ  เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ในการนี้ มีคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 13  คนและกองเนตรนารีวิสามัญโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม จำนวน 39 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ เข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ สนามเทพหัสดิน กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 (ชมเชยอันดับ 1) ประเภทกองเนตรนารีวิสามัญ ระดับประเทศ และได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามในพิธีฯดังกล่าว ในนามสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกองเนตรนารีวิสามัญ คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ มา ณ โอกาสนี้ด้วย