สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดกิจกรรม Main Course โรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Main Course โรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และมูลนิธิ C.D.E. (ประเทศไทย) กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา “งอกนอกกะลา” เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้าใจ และทักษะในการออกแบบการเรียนรู้การพัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL การสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพด้วย PLC ในองค์กรอย่างมีคุณภาพ โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดบ้านไพบูลย์ , รร.บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) , รร.บ้านโคกขมิ้น , รร.วัดบ้านโคกเหล็ก , รร.ชุมชนบ้านโนนเจริญ , รร.วัดโคกเจริญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 91 คน