สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมอ่างขางโมเดล

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น.รศ.นพ.โศภณ นราธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “อ่างขางโมเดล” โดยมีนายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มอ่างขางโมเดล ให้การต้อนรับและพร้อมให้ข้อมูล วัตถุประสงค์ ความสำคัญ ในการขับเคลื่อนโครงการ “อ่างขางโมเดล” ณ โรงเรียนบ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ 9 พบปะกับคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน