สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “สมเด็จพระปิยมหาราช”

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายธนวัฒน์ ดอกพุทธา รก.ผอ.DLICT นางจรัสศรี จิตชัย รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโนทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการทุกหน่วยงาน  รัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชน ต่างพร้อมใจกันนำพวงมาลา มาถวายแสดงความความจงรักภักดี ร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด #ลิงค์ภาพ/ข่าว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3