สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “สมเด็จพระปิยมหาราช”

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ “สมเด็จพระปิยมหาราช”  โดยมีนายอนุชา  เจริญรักษ์ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธี เวลา 08.00 น. ร่วมเคารพชาติ เวลา 09.00 น. ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาพประชาชน ถวายบังคม และวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ “สมเด็จพระปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ที่ปวงชนเคารพรัก ณ หน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ