สพป.สิงห์บุรี ร่วมสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP) รูปแบบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนา “คน” แบบองค์รวม

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ดร.นุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าอิฐ และ นางเฉลิมศรี คำอยู่ ครูโรงเรียนวัดท่าอิฐ ร่วมสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP) เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนา “คน” แบบองค์รวม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเอกชัยอำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสมยศ  ศิริบรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน

เนื่องด้วย ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 9  GP6 จัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม (GP)   เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  เพื่อพัฒนา “คน”  แบบองค์รวม โดยมี นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นวิทยากรที่ปรึกษา ซึ่งกำลังดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และได้จัดสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP) ในวันนี้