สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี

วันที่ 5 ก.ค. 62 นางสุนันทา พวงไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี โดยทำพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน และเข้าร่วมรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาและความก้าวหน้า สพฐ. ผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมกระสัง (ชั้น 2) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2