กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษามลายู และวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น นายสะอาด อุสมา ผอ. สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ศึกษานิเทศก์และผอ.กลุ่ม/ผู้แทน ผอ.กลุ่ม ต้อนรับคณะทำงานดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษามลายู และวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน จากประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือกันช่วยเหลือกันด้านศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม การจัดการศึกษา ระหว่างกัน จากนั้นคณะทำงานดำเนินงานฯ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านวังกว้าง อ.แม่ลาน เพื่อชมการจัดการศึกษา การฝึกทักษะอาชีพ เช่นงานแกะสลัก การแปรรูปอาหาร สร้างความประทับใจแก่คณะที่มาเยี่ยมชม