สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงาน ณ สพป.เชียงราย เขต 1 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA)

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา.15.00 น.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำคณะบุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ณ ห้องประชุมประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 โดยมีนาย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 กล่าวต้อนรับ ในการนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และได้กล่าวขอบคุณ คณะทางสพป.เชียงราย เขต 1  ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.เขต 3 ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมการบริหารงานของกลุ่มงาน ใน สพป.เชียงราย เขต 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ คอยให้คำแนะนำ