สพป.พิษณุโลก เขต 1 และ สตภ.10 ติดตามโครงการอาหารกลางวันรร.บ้านปลักแรด

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มกฎหมาย /ตรวจสอบภายใน /กลุ่มนโยบายและแผน /การเงิน/ประชาสัมพันธ์ และ นางวิภัสรา ผลลาภทวี ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.10) หัวหน้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) และคณะจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง  ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปลักแรด อ.บางระกำ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินภูมิภาคที่ 10 ร่วมกับรายการ “ฮีโร่ต้านโกง” ใช้เป็นสถานที่ในการบันทึกเทปถ่ายทำรายการกรณีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านปลักแรด เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 มีนายสุรินทร์ จาดเปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักแรด และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน