สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2561

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการนำนโยบาย สู่การปฎิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่