สพป.ลำพูน เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.และประชุมทีมบริหาร (10 ก.ค.62)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงานจากสพฐ.

และในโอกาสเดียวกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารฯ เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2