สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562